STANLEY BLACK & DECKER PRIVACYVERKLARING

Onderstaande Privacyverklaring legt uit hoe Stanley Black & Decker informatie die u verstrekt, kan verzamelen en gebruiken. Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op de informatie die online wordt verzameld via onze websites, microsites, mobiele sites en/of mobiele applicaties (het “Platform”) die deze Privacyverklaring uitdrukkelijk aannemen en weergeven of er een koppeling naartoe vermelden en die eigendom zijn van de Europese afdelingen van Stanley Black & Decker, Inc. en erdoor beheerd of gecontroleerd worden, met inbegrip van Black+Decker, Bostitch, DEWALT, Elco, Emglo, Facom, Lista, MacTools, PACOM, Porter-Cable, Powers, Proto, Stanley, Stanley FatMax, Usag en Vidmar, STANLEY BLACK & DECKER BELGIUM BVBA (een bedrijf met inschrijvingsnummer RPR Antwerpen : 0405 894 124) met hoofdkantoor gevestigd te Egide Walschaertsstraat 16, 2800 MECHELEN, België, of een van de aangesloten bedrijven ervan (samen “Stanley Black & Decker” of “we” genoemd). 

We geloven dat uw privacy op het internet uiterst belangrijk is. Onderstaande Privacyverklaring beschrijft de huidige beleidslijnen en praktijken van Stanley Black & Decker met betrekking tot persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld via het Platform, voor zover deze persoonlijke gegevens beschermd worden door de toepasselijke Europese wetten voor gegevensbescherming. Het begrip “Persoonlijke gegevens” verwijst naar informatie over u op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd of identificeerbaar bent, zoals uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer en informatie over uw gebruik van ons gereedschap, onze goederen en diensten. Deze Privacyverklaring beschrijft ook details over andere informatie die we verzamelen, zoals via het gebruik van cookies of andere technologie, op basis waarvan u mogelijk niet persoonlijk kunt geïdentificeerd worden.

Deze Privacyverklaring biedt het volgende:

1. Welke informatie verzamelt Stanley Black & Decker en hoe gebruikt Stanley Black & Decker deze informatie?

2. Hoe kan ik een einde maken aan het feit dat Stanley Black & Decker mij e-mailmarketing toestuurt?

3. Hoe zit het met koppelingen van Stanley Black & Decker naar andere websites?

4. Zal deze Privacyverklaring veranderen?

5. Hoe kan ik ervoor zorgen dat informatie over mij die door Stanley Black & Decker wordt bewaard, correct en actueel is?

6. Zal Stanley Black & Decker mijn informatie naar het buitenland doorsturen?

7. Welke soorten veiligheidsmaatregelen worden er gebruikt om mijn informatie te beschermen?

8. Contact opnemen met Stanley Black & Decker

1. Welke informatie verzamelt Stanley Black & Decker en hoe gebruikt Stanley Black & Decker deze informatie?

Persoonlijke gegevens die via ons Platform worden verzameld

U kunt ons Platform gebruiken om producten bij ons te kopen of aanvullende informatie of diensten van ons aan te vragen, deel te nemen aan wedstrijden of ons informatie te geven met betrekking tot enquêtes rond klantentevredenheid, koopgedrag van klanten en andere koopinformatie. Wanneer u onze producten koopt of aanvullende informatie aanvraagt of op een andere manier met ons in contact treedt, kunnen we informatie verzamelen, o.a. persoonlijke gegevens, over u, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens en informatie over uw aankoop, verzoek of vraag. We kunnen u vragen om demografische en/of plaatsgebonden informatie, zodat we u een gepersonaliseerde service kunnen bieden. Soms vullen we de informatie die u ons geeft, aan met informatie die we van derden hebben ontvangen. Indien we een onjuiste postcode ontvangen, kunnen we software van derden gebruiken om dit probleem op te lossen.

Gebruik van persoonlijke gegevens

De informatie die we over onze klanten krijgen, helpt ons om uw ervaring op ons Platform te personaliseren en continu te verbeteren, en helpt ons ook om de producten en diensten die we aanbieden, te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

- We kunnen contact met u opnemen om u in te lichten over nieuwe producten en diensten die we aanbieden

- We kunnen u informatie toesturen over onze andere producten en diensten en regelmatig actueel nieuws brengen over kwesties die volgens ons voor u belangrijk zijn;

- We kunnen u aangevraagde informatie toesturen over onze producten en diensten;

- We kunnen contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen dat u een winnaar bent van een wedstrijd of competitie die we hebben georganiseerd;

- We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marktonderzoek: we kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen voor feedback over onze producten en diensten;

- We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om statistische informatie aan te maken over het gebruik van ons Platform, en onze producten en diensten;

- We kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om uw bestellingen af te handelen, om te reageren op eventuele garantieclaims en/of om eventuele aangevraagde diensten te leveren;

- We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen waar nodig, bijvoorbeeld als u een vraag hebt over een van onze producten en diensten; en

- We kunnen uw persoonlijke gegevens intern gebruiken om het Platform te beheren en ons te helpen om onze diensten te verbeteren.

We zullen u enkel vragen om informatie die adequaat, relevant en niet buitensporig is voor deze doeleinden. U hebt het recht om u gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld indien u ons toegang verleent tot uw persoonlijke gegevens via een van uw sociale media-accounts op sociale mediasites, zoals Facebook, Twitter, Google Plus of andere (“Persoonlijke sociale media-accounts”).

Stanley Black & Decker kan u toestaan om uw Persoonlijke sociale media-accountinformatie te gebruiken om ons de gevraagde informatie te verstrekken wanneer u deelneemt aan bepaalde functies op ons Platform, maar we vragen u uitdrukkelijk om uw toestemming voordat we dergelijke informatie gebruiken. Indien u ervoor kiest om ons informatie te verstrekken via uw Persoonlijke sociale media-account, kan Stanley Black & Decker bepaalde en mogelijk alle informatie verzamelen die wordt vermeld op het scherm met Toestemmingsverzoek en waar u moet op klikken om ons toestemming te geven om deze informatie te verzamelen.

Deze informatie kan het volgende omvatten: uw naam, profielfoto, geslacht, netwerken, gebruikers-ID, vriendenlijst, verjaardag, likes, opleidingsgeschiedenis, werkgeschiedenis, huidige stad, geboortestad, interesses, relatiestatus en eventuele andere informatie die u met iedereen hebt gedeeld op uw Persoonlijke sociale media-accounts. Hou er rekening mee dat uw Persoonlijke sociale media-accounts een invloed kunnen hebben op het type informatie dat beschikbaar is wanneer u deze procedure gebruikt om ons informatie te verstrekken. Daarom moet u het Toestemmingsverzoek op uw Persoonlijke sociale media-accounts aandachtig lezen voordat u deze methode gebruikt om informatie te verstrekken aan ons Platform. Het is ook mogelijk dat Stanley Black & Decker deze informatie via uw Persoonlijke sociale media-accounts zal kunnen blijven verzamelen indien u de informatie op een later tijdstip zou aanpassen.

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op de privacy- en beveiligingspraktijken van de sociale mediasites waarop Stanley Black & Decker Sociale mediapagina's heeft. Lees de algemene servicevoorwaarden rond privacy op de sociale mediasites na indien u vragen hebt over hun praktijken rond privacy of beveiliging

Gegevens die automatisch worden verzameld via ons Platform

Naast de informatie die we zoals hierboven beschreven verzamelen, gebruiken we technologie om automatisch informatie te verzamelen over het gebruik van ons Platform. Onze webserver registreert bijvoorbeeld automatisch welke pagina's van onze website door onze bezoekers worden bekeken, hun IP-adres en welke browsers onze bezoekers gebruiken. Dankzij deze technologie kunnen we samengestelde informatie over onze bezoekers en hun gebruik van ons Platform opmaken. Onze website bevat koppelingen naar andere pagina's op onze website. We kunnen technologie gebruiken om bij te houden hoe vaak deze koppelingen worden gebruikt en welke pagina's van onze website onze bezoekers wensen te bekijken. Opnieuw kunnen we dankzij deze technologie een beter inzicht verwerven in het gebruik van deze koppelingen.

We gebruiken ook uw IP-adres om te helpen bij het diagnosticeren van problemen met onze server en bij het beheer van ons Platform. Een IP-adres is een digitale code die uw computer op een netwerk identificeert, of in dit geval, het internet. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om ruime demografische informatie te verzamelen (bijvoorbeeld waar u zich ongeveer bevindt, bijvoorbeeld uw stad of provincie). We kunnen ook IP-adressen opzoeken om na te gaan van welk domein u afkomstig bent (bv. aol.com, uwbedrijf.com) om de demografische informatie van onze gebruikers correcter in te schatten.

Cookies en andere technologieën

Om de gegevens die in voorgaande paragraaf worden beschreven, automatisch te kunnen verzamelen, gebruiken we zoals de meeste websites “cookies”. Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bekijk ons Cookie Policy voor meer informatie over cookies en hoe u uw instellingen kunt wijzigen om cookies te verwijderen of te weigeren.

Bekendmaking van uw persoonlijke gegevens

We delen, verkopen of verspreiden uw persoonlijke gegevens niet, tenzij anders beschreven in deze Privacyverklaring en binnen de volgende beperkte omstandigheden:

- Uw persoonlijke gegevens kunnen overgemaakt worden naar of gedeeld worden met andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep om u de informatie, producten en diensten die u hebt aangevraagd of informatie over producten, diensten of kwesties waarvan we denken dat ze u zullen interesseren, te kunnen aanbieden. Lees Rubriek 2 voor informatie over hoe u een einde kunt maken aan het feit dat Stanley Black & Decker contact met u opneemt voor marketingdoeleinden.

- Uw persoonlijke gegevens kunnen overgemaakt worden naar of gedeeld worden met bedrijven binnen onze bedrijvengroep en/of derden die persoonlijke gegevens in onze naam verwerken, overeenkomstig de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld (met inbegrip van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden besproken) of voor doeleinden waar u later mee hebt ingestemd. Soms kan een externe dienstverlener toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zodat hij ons informatietechnologiesysteem kan ondersteunen of om in onze naam mailings af te handelen. Deze externe partijen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, maar zij mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken.

- Indien u daar toestemming voor gegeven hebt, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook delen met andere externe bedrijven, die contact met u kunnen opnemen met betrekking tot hun producten of diensten die u zouden kunnen interesseren.

- Mogelijk delen we de informatie, maken we ze over of bekend om aan een wettelijke vereiste te voldoen, in het kader van een gerechtelijk onderzoek, van contact met antifraudedatabases, om uw levensbelang te beschermen, om de veiligheid of integriteit van onze databases of Platform te beschermen, om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen wettelijke aansprakelijkheid of in geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardig evenement. We zullen u op de hoogte brengen van een dergelijke overdracht of bekendmaking, voor zover wettelijk vereist.

Waar aangewezen zullen we, voordat we persoonlijke gegevens bekendmaken aan een externe partij, trachten om contractueel van de derde partij te eisen dat ze aangepaste voorzorgsmaatregelen en organisatorische en veiligheidsmaatregelen treft om die gegevens te beschermen en om de verplichting rond vertrouwelijkheid en alle wetten die erop van toepassing zijn, na te leven.

2. Hoe kan ik een einde maken aan het feit dat Stanley Black & Decker mij e-mailmarketing toestuurt?

Indien u op onze e-mailmailinglijst staat, hebt u mogelijk e-mailberichten van ons ontvangen over onze producten, speciale aanbiedingen, wedstrijden en andere zaken. Indien u niet langer e-mailmarketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mailbericht sturen via contact-web-belgium@sbdinc.com met in de onderwerpregel “Email Unsubscribe” (e-mail uitschrijven).

Elk e-mailbericht dat we verzenden, bevat een makkelijke geautomatiseerde manier waarop u het ontvangen van e-mailberichten van ons kunt stopzetten. Indien u dit wenst te doen, volgt u gewoon de instructies onderaan elk e-mailbericht.

We zullen alle inspanningen doen om de e-mailcommunicatie onmiddellijk stop te zetten. Dit kan echter afhankelijk zijn van een administratieve vertraging, maar dit zal zo snel mogelijk behandeld worden.

3. Hoe zit het met koppelingen van Stanley Black & Decker naar andere websites?

Het is mogelijk dat we externe koppelingen naar andere verwante websites toevoegen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op dergelijke gekoppelde websites. Bovendien suggereert het bestaan van een eventuele externe koppeling niet dat Stanley Black & Decker het bedrijf, product of de dienst in de koppeling goedkeurt. We moedigen u aan om de algemene gebruiksvoorwaarden van het privacybeleid van deze gekoppelde sites na te lezen.

4. Zal deze Privacyverklaring veranderen?

We verbeteren onze communicatiemethodes constant en voegen nieuwe functies en eigenschappen toe aan het Platform en onze bestaande diensten. Wegens deze voortdurende veranderingen, wijzigingen in de wet en de veranderende aard van technologie, kunnen onze datapraktijken van tijd tot tijd aangepast worden. Daarom moedigen we u aan om deze pagina regelmatig na te kijken op bijwerkingen. Indien en wanneer onze praktijken rond gegevens veranderen, zullen wij u en de plaatselijke gegevensautoriteit op de hoogte brengen van de wijzigingen, indien dit wettelijk vereist is.

5. Hoe kan ik ervoor zorgen dat informatie over mij die door Stanley Black & Decker wordt bewaard, correct en actueel is?

Wanneer wij uw schriftelijke verzoek ontvangen, samen met voldoende informatie om uw persoonlijke gegevens te identificeren, zullen we u meedelen welke persoonlijke informatie we over u bezitten (bv. de bron van de informatie), waarvoor we u het wettelijk toegestane maximum kunnen aanrekenen. We zullen ook eventuele persoonlijke gegevens die onjuist zijn, corrigeren, verwijderen of blokkeren. U kunt eventuele informatie aanpassen die u ons hebt gegeven door contact met ons op te nemen via onderstaand adres. Tenzij u ons vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, zullen uw persoonlijke gegevens bewaard worden zolang dit nodig is om het/de doeleinde(n) waarvoor ze werden verzameld, uit te voeren. Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen, zijn onderworpen aan eventuele toepasselijke wettelijke en ethische rapportering of verplichtingen rond documentbewaring die ons worden opgelegd. Uw verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en bewijs van uw identiteit bevatten.

6. Zal Stanley Black & Decker mijn informatie naar het buitenland doorsturen?

Indien u ons Platform bezoekt vanaf een ander land dan het land waar onze servers zich bevinden (momenteel in Duitsland en UK), zullen de gegevensuitwisselingen onvermijdelijk leiden tot de overdracht van informatie over internationale grenzen heen. Bovendien maakt Stanley Black & Decker deel uit van een multinationale bedrijvengroep, zodat uw persoonlijke gegevens kunnen overgemaakt worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte voor een of meerdere doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld (o.a. de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven) of voor doeleinden waarvoor u later uw toestemming hebt gegeven. Merk op dat bepaalde landen waarnaar uw persoonlijke gegevens kunnen overgemaakt worden, mogelijk geen equivalent beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens hebben als dat van uw land van oorsprong. We zullen uw persoonlijke gegevens echter altijd behandelen overeenkomstig onze Privacyverklaring. Door ons Platform te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, stemt u in met de overdracht van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in rubriek 6.

7. Welke soorten veiligheidsmaatregelen worden er gebruikt om mijn informatie te beschermen?

We zullen aangepaste technische en organisatorische maatregelen gebruiken en ernaar streven dat derden die uw persoonlijke gegevens in onze naam verwerken de gepaste technische veiligheids- en organisatorische maatregelen toepassen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonlijke gegevens tegen ongewild verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonlijke gegevens.

8. Contact opnemen met Stanley Black & Decker

We nodigen u uit om commentaren door te sturen over deze Privacyverklaring. Indien u vragen hebt over deze Verklaring of een deel van onze service, kunt u contact opnemen met ons via e-mail naar contact-web-belgium@sbdinc.com of via briefwisseling naar STANLEY BLACK & DECKER BELGIUM BVBA, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 MECHELEN, België.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt in September 2016.